j

Austo tolit cetero ea eam, at atqui soleat moderatiu usu, vis ut illud putent corumpi. At wisi euripidi duo, vim vide omnies reformida. Populis inimi noluise mea.

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
  • Thai
  • English
  • No products in the cart.

ชุดแฮร์ริช เข้มขน สำหรับผมร่วง

ชุดแฮร์ริช เข้มขน สำหรับผมหงอก

ชุดเครื่องดื่มข้าวเพาะงอกสังข์หยด

[EN]พันธกิจ

[EN]ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างจากสารเคมี เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด การใช้วัตถุดิบ จากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ในชุมชน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม การคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ WE CARE SPECIAL CHILDREN และ คริสตจักร

[EN]วิสัยทัศน์

[EN]"เรามุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน องค์กรสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง"

วิสัยทัศน์

เรามุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน องค์กรสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

พันธกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างจากสารเคมี เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด การใช้วัตถุดิบ จากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  ในชุมชน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม การคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ WE CARE SPECIAL CHILDREN และ คริสตจักร