j

Austo tolit cetero ea eam, at atqui soleat moderatiu usu, vis ut illud putent corumpi. At wisi euripidi duo, vim vide omnies reformida. Populis inimi noluise mea.

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
  • Thai
  • English
  • No products in the cart.

อาหารจากพืชช่วยปกป้องสุขภาพของหัวใจ

การศึกษาพบว่าการกินอาหารจากพืชจะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น มีอัตราการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจที่ลดลง ดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้รับประทานอาหารที่สดใหม่จากธรรมชาติมากกว่าอาหารจากการแปรรูป

คำแนะนำด้านโภชนาการของกรมวิชาการเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้แนะนำให้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วย ผลไม้ ผัก ธัญพืช โปรตีน และนม โดยอาหารในหนึ่งวันที่มี 2,000 แคลอรี่ ควรจะกินผลไม้ 2 ถ้วย, ผัก 2.5 ถ้วย, ธัญพืช 6 ออนซ์, โปรตีน 5.5 ออนซ์และนม 3 ถ้วย อีกทั้งควรกินโปรตีนจากแหล่งอาหารที่หลากหลายและไม่มีเนื้อสัตว์ให้บ่อยขึ้น

โภชนาการของวัยหนุ่มสาว จากการศึกษาในคนหนุ่มสาวเกือบ 5,000 คนที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเป็นเวลานาน 32 ปี พบว่าผู้ที่รับประทานอาหารจากพืชมากที่สุดและมีคะแนนคุณภาพของอาหารสูง มีโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่กินอาหารจากพืชน้อยที่สุด 52% ซึ่งอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด แต่ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดกินมังสวิรัติ และไม่ใช่อาหารแปรรูป อีกทั้งสามารถกินสัตว์ในปริมาณที่พอเหมาะได้เป็นครั้งคราว เช่น สัตว์ปีกที่ไม่ทอด ปลาไม่ทอด ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนมไขมันต่ำ

การศึกษาในสตรีวัยหมดประจำเดือ จากการศึกษาในสตรีอายุ 50-79 ปีด้วยระยะเวลาประมาณ 20 ปี พบว่าผู้ที่รับประทานอาหารลดระดับโปรตีนที่มีโคเลสเตอรอลไม่ดี โดยกินพืชมากขึ้น เช่น พืชตระกูลถั่ว ถั่วการ์บันโซ และผลเบอร์รี่จะมีปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยลงในระยะยาว

ที่มา : medicalnewstoday.com