j

Austo tolit cetero ea eam, at atqui soleat moderatiu usu, vis ut illud putent corumpi. At wisi euripidi duo, vim vide omnies reformida. Populis inimi noluise mea.

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
  • Thai
  • English
  • No products in the cart.

รู้จักการเติบโตและแพร่กระจายของมะเร็ง

มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นได้ หรือเป็นเนื้องอกไปปิดกั้นการทำงานของร่างกาย และมีอันตรายถึงเสียชีวิต มาดูกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

การแบ่งเซลล์ผิดปกติ ปกติเซลล์ในร่างกายของมนุษย์จะมีการเติบโตและแบ่งตัว เมื่อเซลล์เก่าเสียหายหรือตายไปก็จะมีเซลล์ใหม่มาแทนที่ แต่เมื่อ DNA ของเซลล์กลายพันธุ์ก็จะทำให้เซลล์เกิดการแบ่งตัวและเติบโตผิดปกติจนควบคุมไม่ได้ และทำให้เกิดเนื้องอกขึ้น

การเป็นเนื้องอก หากเนื้องอกไปกดทับอวัยวะสำคัญก็จะเกิดปัญหาสุขภาพได้ หากเนื้องอกร้ายเป็นมะเร็งก็สามารถบุกรุกส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ แต่ไม่ใช่ว่าเนื้องอกทั้งหมดจะเป็นเนื้องอกร้ายเสมอไป

การแพร่กระจาย เซลล์มะเร็งบางชนิดสามารถแพร่กระจายผ่านกระแสเลือดหรือระบบน้ำเหลืองไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หากเป็นมะเร็งในระยะลุกลามก็ยากที่จะรักษาและจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ที่มา : healthline.com