j

Austo tolit cetero ea eam, at atqui soleat moderatiu usu, vis ut illud putent corumpi. At wisi euripidi duo, vim vide omnies reformida. Populis inimi noluise mea.

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
  • Thai
  • English
  • No products in the cart.
Image Alt

Testimonials

วิสัยทัศน์

เรามุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน องค์กรสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

พันธกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างจากสารเคมี เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด การใช้วัตถุดิบ จากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  ในชุมชน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม การคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ WE CARE SPECIAL CHILDREN และ คริสตจักร

วิสัยทัศน์

เรามุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน องค์กรสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

พันธกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษตกค้างจากสารเคมี เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด การใช้วัตถุดิบ จากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  ในชุมชน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม การคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ WE CARE SPECIAL CHILDREN และ คริสตจักร